صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : سه شنبه 28 شهریور 96


ریاست

ریاست فعلی


 نام و نام خانوادگی:
حمیدرضا اخوان
 رتبه علمی:
استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
1394
 تلفن:034-31322675
 پست الکترونیکی:
hr.akhavan@uk.ac.ir
   


ریاست قبلی
 (2)


نام و نام خانوادگی:
محمد ذونعمت کرمانی
رتبه علمی:
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
مدت تصدی:
2 سال (1392-1394)
تلفن:034-31320000
پست الکترونیکی:
zounemat@uk.ac.ir

  (1)  نام و نام خانوادگی:
علی اکبر مقصودی مود
رتبه علمی:
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
مدت تصدی:
2 سال (1390-1392)
تلفن:034-31320000
پست الکترونیکی:ریاست قبلی


نام و نام خانوادگی:
محمد ذونعمت کرمانی
رتبه علمی:
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
مدت تصدی:
2 سال (1392-1394)
تلفن:034-31322668
پست الکترونیکی:
zounemat@uk.ac.ir

ریاست قبلی


نام و نام خانوادگی:
محمد ذونعمت کرمانی
رتبه علمی:
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
مدت تصدی:
2 سال (1392-1394)
تلفن:034-31322668
پست الکترونیکی:
zounemat@uk.ac.ir

ریاست قبلی


نام و نام خانوادگی:
محمد ذونعمت کرمانی
رتبه علمی:
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
مدت تصدی:
2 سال (1392-1394)
تلفن:034-31322668
پست الکترونیکی:
zounemat@uk.ac.ir


ریاست فعلی


 نام و نام خانوادگی:
حمیدرضا اخوان
 رتبه علمی:
استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
1394
 تلفن:034-31322675
 پست الکترونیکی:
hr.akhavan@uk.ac.ir
  

ریاست فعلی


 نام و نام خانوادگی:
حمیدرضا اخوان
 رتبه علمی:
استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
1394
 تلفن:034-31322675
 پست الکترونیکی:
hr.akhavan@uk.ac.ir
   
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.