صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : سه شنبه 28 شهریور 96


اعضای هئیت علمی 


حمیدرضا اخوان
استادیار

دکترا ، دانشگاه

زمینه تحقیقاتی : شیمی و تجزیه مواد غذایی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/haakhavan
پست الکترونیکی: 
hr.akhavan@uk.ac.ir
تلفن :03431322675
 
 
اعظم ایوبی
استادیار
دکترا ، دانشگاه

زمینه تحقیقاتی:
تکنولوژی غلات و خشکبار
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/azayoubi
پست الکترونیکی: 
mayoubi92@uk.ac.ir
تلفن: 
 
 
محمد بلوردی
استادیار
دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی : مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی روغن
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mbalvardi
پست الکترونیکی: 
mbalvardi@uk.ac.ir
تلفن :

 

رضا حاجی محمدی فریمانی
استادیار
دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :  میکروبیولوژی مواد غذایی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/rhajimohammadi
پست الکترونیکی
r-farimani@uk.ac.ir
تلفن :

 

سپیده خراسانی
استادیار
دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی : تکنولوژی لبنیات، گیاهان دارویی
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/skhorasani
پست الکترونیکی:
khorasany@uk.ac.ir
تلفن :

 
 
محمد حسن فولادی
دانشیار
دکترا ، دانشگاه

زمینه تحقیقاتی:
فرآوری مواد غذایی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mofoladi
پست الکترونیکی :  mhfooladi@uk.ac.ir
تلفن :

 

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.